इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजि पुणे येथे लिपिक पदांच्या ०५ जागा.

इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजि पुणे येथे लिपिक पदांच्या ०५ जागा. अंतिम तारीख ३० जुलै २०१९.अधिक माहितीसाठी www.tropment.res.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *