एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प चंद्रपूर येथे शिक्षक पदांच्या १४ जागा.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प चंद्रपूर येथे शिक्षक पदांच्या १४ जागा. अंतिम तारीख ७ जून २०१९. अधिक माहितीसाठी www.chanda.nic.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *