ठाणे महानगरपालिका येथे परिचारिका पदांच्या ३० जागा.

ठाणे महानगरपालिका येथे परिचारिका पदांच्या ३० जागा.अंतिम तारीख २२ फेब्रुवारी २०१९.अधिक माहितीसाठी www.thanecity.gov.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *