महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या ७००० जागा.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या ७००० जागा. अंतिम तारीख २६ जुलै २०१९.अधिक माहितीसाठी www.mahadiscom.in

माझगाव डॉक शिपबिल्टर्स लिमिटेड मुंबई येथे विविध पदांच्या ३६६ जागा.

माझगाव डॉक शिपबिल्टर्स लिमिटेड मुंबई येथे विविध पदांच्या ३६६ जागा.अंतिम तारीख २६ जुलै २०१९.अधिक माहितीसाठी www.mazagondock.in

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई येथे विविध पदांच्या ०४ जागा.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई येथे विविध पदांच्या ०४ जागा. अंतिम तारीख ९ ऑगस्ट २०१९.अधिक माहितीसाठी www.portal.mcgm.gov.in

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर येथे विविध पदांच्या ११ जागा.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर येथे विविध पदांच्या ११ जागा.अंतिम तारीख १३ ऑगस्ट २०१९ अधिक माहितीसाठी www.mpkv.ac.in

बॉम्बे उच्च न्यायालय मध्ये विविध पदांच्या ७१ जागा.

बॉम्बे उच्च न्यायालय मध्ये विविध पदांच्या ७१ जागा.अंतिम तारीख २५ जुलै २०१९.अधिक माहितीसाठी www.bombayhighcourt.nic.in

इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजि पुणे येथे लिपिक पदांच्या ०५ जागा.

इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजि पुणे येथे लिपिक पदांच्या ०५ जागा. अंतिम तारीख ३० जुलै २०१९.अधिक माहितीसाठी www.tropment.res.in

वाप्कोस लिमिटेड पुणे येथे अभियंता पदांची ०१ जागा.

वाप्कोस लिमिटेड पुणे येथे अभियंता पदांची ०१ जागा.अंतिम तारीख २४ जुलै २०१९.अधिक माहितीसाठी www.wapcos.gov.in

दक्षिण पूर्व रेल्वे पुणे येथे गुप सी आणि ग्रुप दि डी पदांच्या १० जागा.

दक्षिण पूर्व रेल्वे पुणे येथे गुप सी आणि ग्रुप दि डी पदांच्या १० जागा.अंतिम तारीख १४ ऑगस्ट २०१९.अधिक माहितीसाठी www.rrcser.co.in

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्ये सहाय्यक पदांच्या ५००० जागा.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्ये सहाय्यक पदांच्या ५००० जागा.अंतिम तारीख २६ जुलै २०१९.अधिक माहितीसाठी www.mahadiscom.in

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली रत्नागिरी येथे ०१ जागा.

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली रत्नागिरी येथे ०१ जागा. अंतिम तारीख २३ जुलै २०१९ अधिक माहितीसाठी www.dbskkv.org